Citrix NetScaler
Fiyat:Sorunuz USD
Kod:Citrix NetScaler

Citrix

NetScaler

NetScaler sunucuların performansını arttıran, uygulamaların güvenliğini sağlayan ve maliyetleri önemli seviyelerde düşürerek uygulamaları beş kat daha iyi çalıştıran çok fonksiyonlu bir uygulama iletim çözümüdür.

Web Uygulamalarını ve veri tabanı sunucularını kurmanın maliyeti ve kompleksliği her geçen gün dramatik bir şekilde artmaktadır. Her kurumda tipik olarak yaşanan web uygulama sayısı artışındaki patlamanın sonucu olarak sunucu sayısı artmakta; yönetilmesi imkansız bir iş yükü ve ekstra maliyet oluşturmaktadır. Sunucu sayısındaki artış mevcut network altyapısına aşırı bir yük getirmekle birlikte bazı güvenlik risklerine de sebep olmaktadır.

Artık, BT departmanları bu ihtiyaçları karşılamak adına daha fazla sunucu, kapasite ve donanım alarak cevap veremez hale gelmektedirler. NetScaler; sunucuların performansını arttırması, sunucuların iş yükünü fazlasıyla alması ve sunucuları optimize etmesiyle BT departmanlarına profesyonel çözümler getirmektedir.

Citrix NetScaler yekpare bir web uygulama iletim çözümü olup L4-7 trafik yönetimi ile uygulama sürekliliğini teminat altına alarak, veritabanı yük dengelemesi yaparak, entegre uygulama Application Firewall özelliği ile güvenliği artırarak ve sunucu yükünü önemli oranda azaltarak uygulamaların beş kat daha iyi çalışmasını sağlar. Böylelikle toplam sahip olma maliyetinin (TSOM) azalmasına yardımcı olur, kullanıcı etkileşimini optimize eder ve uygulamaların hep erişilebilir olmasını garanti altına alır.

Web ve veritabanı sunucularının önününe konumlandırılan NetScaler, yüksek hızda yük dengeleme ve içerik anahtarlamayı uygulama hızlandırma, data sıkıştırma, içerik önbellekleme, çok katmanlı web önbellek yönlendirme, SSL hızlandırma, network optimizasyonu, işlem seviyesi uygulama görünürlüğü ve uygulama performans izleme özellikleriyle birleştirir. Her fonksiyon için ayrı bir ürün gerektiren diğer yaklaşımların tersine NetScaler kurulumu ve işletimi kolay yekpare bir donanımdır.

Geniş bir yelpazede sunulan donanımların yanı sıra, NetScaler aynı zamanda sanal bir donanım olarak da alınabilir. NetScaler VPX sanal donanımı ile, NetScaler standart sunucular üzerine veri merkezinde herhangi biryerde kurulabilir. İster üretim ortamında, ister uygulama iletim teknolijisinin entegre edildiği test ve geliştirme ortamlarında NetScaler VPX ile yük dengeleme, uygulama hızlandırma, uygulama güvenliği ve sunucu yükü azaltma işlerini sanal donanım ile yapılabilir kılar. NetScaler VPX kolaylıkla ve dinamik olarak talep üzerine veri merkezinde veya bulut ortamlarında servise alınabilir.

Netscaler ile DDos ve Dos Ataklarını Yönetmek

Netscaler ile DDos ve Dos Ataklarını Yönetmek 2 Rate Limit

Netscaler HTTP DoS Koruması

Single sign on for office365 with netscaler

Netscaler Application Firewall

Döviz Kurları