IBM SPSS Statistics SPSS İstatistiksel Analiz Çözümleri
Fiyat:Sorunuz USD
Kod:IBM SPSS Statistics SPSS İstatistiksel Analiz Çözümleri

IBM SPSS Statistics

SPSS İstatistiksel Analiz Çözümleri

Veri” ham hali ile bize çok fazla bir şey ifade etmez. Veriden nitelikli BİLGİ elde etmenin yolu verinin istatistiksel yöntemler ile analiz edilmesi ile mümkündür. Verinin istatistiksel analizi ile geçmişi görüntülemek, mevcut durumu değerlendirmek ve geleceğe dair öngörülerde bulunmak, işimize dair karar desteği sağlamak, ne- neden- nasıl sorularına yanıt almak mümkündür. “IBM SPSS Statistics” veri analizinde analistler ve araştırmacıların işlerini dinamik olarak, kolayca yapabilmesi, aynı veri üzerinden yeni gelen değerlere göre analiz sonuçlarını hızlı bir şekilde tekrarlama imkanı sunan, sonuçların kurumsal ve bireysel yapıda dinamik paylaşımına imkan veren alanında en çok tercih edilen çözümdür. “IBM SPSS Statistics” kullanıcı dostu ara yüzü ile farklı profil ve düzeydeki kullanıcıların kolayca analiz yapmasına olanak sağlamaktadır.

 

IBM SPSS Statistics” modüler bir yapıda olup, sunduğu 20 farklı modül ve bileşen ile kullanıcıların temel bir içerik ile başlayıp gelişen ihtiyaçlarına göre analitik kapsamı genişletebilmesine izin vermektedir. IBM SPSS Statistics Modülleri;

SPSS Statistics Base

SPSS Statistics Base, analitik süreci baştan sona tamamlayabilmek için ihtiyacınız olan temel yetenekleri sunmaktadır.

SPSS Statistics Developer

SPSS Statistics Developer, SPSS Statistics' in temel işlevsel modülleri ile R ve Python fonksiyonlarını entegre etmektedir.

SPSS Advanced Statistics

SPSS Advanced Statistics, kullanıcıların karmaşık verilerle çalışırken en doğru sonuçlara ulaşmasına yardımcı olmak için tek ve çok değişkenli istatistiksel modelleme tekniklerini içermektedir.

SPSS Bootstrapping

SPSS Bootstrapping, analitik modelleri daha güvenilir hale getirmek için kullanılan yöntemlerin tutarlılığını test eden metotları içermektedir.

SPSS Categories

SPSS Categories, Tahmine dayalı analiz, istatistiksel öğrenme, algısal harita ve tercih ölçekleme gibi gelişmiş teknikleri kullanarak müşterilerin hangi özelliklerinin, ürününüz ya da markanızla ilişkili olduğunu anlayabilmenize ve diğer ürünlere göre sizin ürünlerinizi nasıl algıladıklarını veya değerlendirdiklerini tespit etmenize imkan vermektedir.

SPSS Complex Samples 

SPSS Complex Samples, pazar- kamuoyu araştırmacılarının ve sosyal bilimcilerin araştırma analizleriyle örnek tasarımı bütünleştirerek istatistiksel açıdan daha geçerli çıkarımlarda bulunabilmelerini sağlamaktadır.

SPSS Conjoint

SPSS Conjoint, pazar araştırmacılarının tüketici tercihlerini anlamasında yardımcı olarak daha etkin fiyatlı ve pazar payı yüksek ürünler tasarlamasına olanak sağlamaktadır.

SPSS Custom Tables

SPSS Custom Tables, kolaylıkla okunup yorumlanabilen tablolar oluşturmanızı sağlamaktadır.

SPSS Data Preparation

SPSS Data Preparation, daha hızlı ve doğru veri analizi sonuçları elde etmek için analitik sürecin veri hazırlığı aşamasını kolaylaştıran gelişmiş teknikleri içermektedir.

SPSS Decision Trees

SPSS Decision Trees, grupları daha etkili bir şekilde tanımlamanıza, gruplar arasındaki ilişkileri keşfetmenize ve gelecekte ortaya çıkabilecek olayları tahmin etmenize yardımcı olmaktadır.

SPSS Direct Marketing

SPSS Direct Marketing, müşterilerinizi daha iyi tanımanıza, pazarlama kampanyalarınızı geliştirmenize ve pazarlama bütçenizin yatırım getirisini en üst düzeye çıkarmanıza yardımcı olmaktadır.

SPSS Forecasting

SPSS Forecasting, analistlerin uzman birer istatistikçi olmadan trendleri belirlemelerine, hızlı ve kolay bir şekilde geleceğe yönelik tahminleme yapmalarına olanak sağlamaktadır.

SPSS Exact Tests

SPSS Exact Test, küçük örneklem kullandığınızda sonuçlarınızın güvenilirliğinden emin olmanıza olanak sunmaktadır.

SPSS Missing Values

SPSS Missing Values, eksik verilerinizi ortaya çıkartıp, özet istatistikler tahmin ederek kayıp değerleri istatistiksel algoritmalarla doldurabilmenizi sağlamaktadır.

SPSS Neural Networks

SPSS Neural Networks, verilerinizdeki karmaşık ilişkileri keşfetmenizi sağlayan doğrusal olmayan verilerin modellenmesi sağlamaktadır.

SPSS Regression

SPSS Regresyon, kategorik veya sürekli hedef değişkenleri tahmin etmenize ve çok sayıda doğrusal olmayan regresyon yöntemleri uygulamanıza imkan sağlamaktadır.

 

 

SPSS SamplePower

SPSS Sample Power, araştırmalarınız için doğru örneklem büyüklüğünü hızlıca bulmanıza ve çalışmanıza başlamadan önce olası sonuçları test etmenize imkan sağlamaktadır.

SPSS Amos

Yapısal Eşitlik Modellemesi için kullanılan bileşendir.

SPSS Visualization Designer

IBM SPSS Visualization Designer, Sürükle-bırak yöntemiyle en basit grafksel raporlama metotlarından ileri seviyeli grafiksel raporlara kadar geniş kapsamlı bir grafik kütüphanesi sunmaktadır.

SPSS Text Analytics

for Surveys

SPSS Text Analytics for Surveys, daha iyi öngörüler elde etmek ve istatistiksel analiz yapabilmek için açık uçlu metinsel yanıtları kategorilere ayırır ve sonuçları diğer araştırma verileriyle bütünleştirerek analiz edilmesine imkan ver

SPSS Programmability

Extension

SPSS Statistics Programmability Extension, SPSS Statistics’in yeteneklerini Pyton, R, Java ve Microsoft Visual Basic’in .NET versiyonu gibi harici programlama dilleriyle yeni işlemler ekleyerek genişletmenize olanak tanımaktadır.

 

SPSS Statistics
Standard

SPSS Statistics
Professional

SPSS Statistics
Premium

SPSS Statistics Base

SPSS Regression

SPSS Advanced Statistics

SPSS Custom Tables

SPSS Categories

 

SPSS Missing Values

 

SPSS Desicion Trees

 

SPSS Data Preparation

 

SPSS Forecasting

 

SPSS Neural Networks

 

 

SPSS Conjoint

 

 

SPSS Exact Tests

 

 

SPSS Bootstrapping

 

 

SPSS Complex Samples

 

 

SPSS Direct Marketing

 

 

SPSS AMOS

 

 

SPSS SamplePower

 

 

SPSS Visulation Designer

 

 

SPSS Programmability Extension

Döviz Kurları